הודעות

קבלת מייל תזכורת להחזרת ספרים במועד

@

רוצים להימנע מקבלת קנסות על איחור בהחזרת ספרים?

עדכנו את כתובת המייל בכרטיסכם באתר* ותוכלו לקבל למייל תזכורת להחזרת הספרים כ- 4 ימים לפני שיפוג המועד להחזרה.

*באחריותכם להקליד כתובת מייל מדויקת, התוכנה מתעדכנת אוטומטית.

כדאי מאוד!