08 2020 promo
לכל התכניות יש להירשם בספריה, נא לשלוח מייל לכתובת: nahariya@library.org.il
בתקווה לחזרה לשגרה ובריאות לכולם.

לפתיחת קובץ PDF עם תכניות הספריה,

עדיף להשתמש בכפתור ימני