Unknown column 'tblTopics.TopicName' in 'field list'

אצבעוני: העיתון לתלמידי כיתות ב' ומעלה.

מחבר/ת: שיר, מיכאל, עורךמחבר/ת: שיר, מיכאלמחבר/ת: שיר, רמי
אצבעוני: העיתון לתלמידי כיתות ב' ומעלה.
אצבעוני: העיתון לתלמידי כיתות ב' ומעלה.

תקציר:
העיתון מיועד לילדים מגיל 7 עד 12. הוא עוסק בתחומים רבים, וכתובים בו דברים הנוגעים או המעניינים את קוראיו. בנוסף למדורי ההעשרה, קיימים בעיתון גם מדורים העוסקים בחיי הילד. העיתון דוגל בדמוקרטיה, שוויון, אהבת הסביבה, הטבע ובעלי החיים ומקנה לקוראיו את ערכיהם.

 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרמיקום מס' מיון סימן מדף כרך
119460כתבי עת אצב 1532
119950כתבי עת אצב 1533
119951כתבי עת אצב 1534
120206כתבי עת אצב 1536
120430כתבי עת אצב 1535
120757כתבי עת אצב 1537
120960כתבי עת אצב 1538
121011כתבי עת אצב 1539
121036כתבי עת אצב 1540
121301כתבי עת אצב 1539
121302כתבי עת אצב 1540
121305כתבי עת אצב 1538
121365כתבי עת אצב 1541
121675כתבי עת אצב 1542
121886כתבי עת אצב 1543
121887כתבי עת אצב 1537
121888כתבי עת אצב 1536
121889כתבי עת אצב 1532
121890כתבי עת אצב 1542
122487כתבי עת אצב 1544
122791כתבי עת אצב 1546
122792כתבי עת אצב 1547
122898כתבי עת אצב 1548
122899כתבי עת אצב 1549
123066כתבי עת אצב 1551
123067כתבי עת אצב 1552
123255כתבי עת אצב 1553
123256כתבי עת אצב 1554
123459כתבי עת אצב 1555
123460כתבי עת אצב 1556
123937כתבי עת אצב 1557
123938כתבי עת אצב 1558
124228כתבי עת אצב 1559
124456כתבי עת אצב 1560
124457כתבי עת אצב 1561
124839כתבי עת אצב 1562
124840כתבי עת אצב 1563
125203כתבי עת אצב 1564
125508כתבי עת אצב 1565
125743כתבי עת אצב 1566
125744כתבי עת אצב 1567
126180כתבי עת אצב 1568
126619כתבי עת אצב 1569
126620כתבי עת אצב 1570
126621כתבי עת אצב 1571
127182כתבי עת אצב 1572
127661כתבי עת אצב 1573
128071כתבי עת אצב 1574
128072כתבי עת אצב 1575
128081כתבי עת אצב 1576
128220כתבי עת אצב 1577
128221כתבי עת אצב 1578
128861כתבי עת אצב 1579
128862כתבי עת אצב 1580
128863כתבי עת אצב 1581
129346כתבי עת אצב 1582
129347כתבי עת אצב 1583
129590כתבי עת אצב 1584
129591כתבי עת אצב 1585
130044כתבי עת אצב 1586
130506כתבי עת אצב 1587
130507כתבי עת אצב 1588
130514כתבי עת אצב 1589
130821כתבי עת אצב 1590
131207כתבי עת אצב 1591
131208כתבי עת אצב 1592
131209כתבי עת אצב 1593
131787כתבי עת אצב 1594
131788כתבי עת אצב 1595
131789כתבי עת אצב 1596
132144כתבי עת אצב 1598
132481כתבי עת אצב 1597
132482כתבי עת אצב 1599
132483כתבי עת אצב 1600
133146כתבי עת אצב 1603
133147כתבי עת אצב 1604
133660כתבי עת אצב 1605
133661כתבי עת אצב 1606
134121כתבי עת אצב 1607
134122כתבי עת אצב 1608
134414כתבי עת אצב 1609
134419כתבי עת אצב 1610
135471כתבי עת אצב 1611
135472כתבי עת אצב 1612
135473כתבי עת אצב 1613
135474כתבי עת אצב 1614
135475כתבי עת אצב 1615
135832כתבי עת אצב 1616
135833כתבי עת אצב 1617
136125כתבי עת אצב 1617
136126כתבי עת אצב 1619
136127כתבי עת אצב 1620
136128כתבי עת אצב 1621
136309כתבי עת אצב 1622
136310כתבי עת אצב 1623

גליונות

סדר כרך גליון תארנים הערות
  1532    
  1533    
  1534    
  1535    
  1537    
מדריך לדואר אלקטרוני  1536    
אליס מבעד למראה  1538   שני עותקים 
דלטוניסט  1539    
  1540    
  1541    
  1542    
לגו - לשעות הפנאי  1544    
  1546    
  1547    
  1548    
  1549    
"לשיר" סרט חדש בקולנוע  1551    
חורף בחרמון  1552    
  1553    
  1554    
  1555    
  1556    
דרדסים  1557    
בייבי בוס  1558    
  1559    
  1560    
  1561    
  1562    
  1563    
קפטן תחתונים  1564    
גנובעל העולם  1565    
  1568    
  1596    
  1570    
  1571    
  1572    
  1573    
  1574    
  1575    
  1576    
  1577    
  1578    
  1579    
  1580    
  1581    
  1582    
  1583    
  1584    
  1585    
  1586    
1587  1587    
1588  1588    
1589  1589    
1591  1591    
1592  1592    
1593  1593    
1594  1594    
1595  1595    
1596  1596    
1598  1598    
1597  1597    
1599  1599    
1600  1600    
1603  1603    
1604  1604    
1605  1605    
1607  1607    
1608  1608    
1609  1609    
1610  1610    
1611  1611    
1612  1612    
1613  1613    
1614  1614    
1615  1615    
1616  1616    
1617  1617    
1617  1617    
1619  1619    
1620  1620    
1621  1621    
1622  1622    
1623  1623    

הוספה לעגלה מה זה

מחברמחבר/ת: שיר, מיכאל, עורךמחבר/ת: שיר, מיכאלמחבר/ת: שיר, רמי
שם כותראצבעוני: העיתון לתלמידי כיתות ב' ומעלה.
סימן מדףאצב
מדיהכתבי עת
ז'אנרעתון
שפהעברית
תאריך קיטלוג15/3/2016
תארניםחינוך ילדים
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם